Termeni și condiții | 4animale.ro

Termeni și condiții

Termenii serviciului

Acești Termeni și condiții și orice document suplimentar încorporat sunt denumiți în mod colectiv "Acordul" și reprezintă un acord obligatoriu juridic între 4animale.ro și dvs. (Clientul). Clientul și 4animale.ro pot fi denumiți fiecare "Părți" și denumiți în mod colectiv "Părțile".

Acest Acord reglementează accesul și utilizarea Serviciilor dvs. Prin acceptarea prezentului acord, fie bifând o casetă care indică acceptul dvs., fie executând un formular de comandă care face trimitere la acest acord, sunteți de acord cu termenii acestui acord. Dacă încheiați acest Acord în numele unei companii sau altei persoane juridice, declarați că aveți autoritatea de a obliga o astfel de persoană juridică și filialele acesteia de acești termeni și condiții. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, nu trebuie să acceptați acest acord și să nu utilizați aceste servicii.

1. Definiții.

"Afiliat" înseamnă o persoană sau entitate care deține este deținută de sau este sub controlul comun al unei părți. "Control" înseamnă că o persoană sau entitate deține mai mult de 50% din participația la capital a oricărei entități și / sau are capacitatea de a controla administrarea unei astfel de entități.

"Disponibilitate" înseamnă numărul total de minute disponibile într-o anumită lună calendaristică minus orice minute atribuite unui timp de nefuncționare programat.

"Utilizatori autorizați" înseamnă persoanele care sunt autorizate de Client să utilizeze Platforma și Serviciile cu diferite niveluri de control și acces specificate de Client și cărora Clientul le-a furnizat identificări și parole de utilizator. Utilizatorii autorizați pot include angajații, consultanții, contractanții, agenții sau alți desemnați ai Clientului și ai afiliaților acestuia, dar nu trebuie să includă niciun angajat sau agent al vreunui concurent 4animale.ro.

"Defecțiune critică" înseamnă că interfețele 4animale.ro sunt inaccesibile sau că punctele finale externe critice pentru misiune (inclusiv Managementul consimțământului sau Portalul drepturilor subiectului) returnează erori.

"Informații despre clienți" înseamnă toate informațiile și datele transmise catre 4animale.ro de către sau în numele Clientului în legătură cu crearea și gestionarea contului Clientului pentru Servicii.

"Documentație" înseamnă manualele de instrucțiuni, ghidurile și întrebările frecvente.

"Utilizatori lunari" înseamnă numărul mediu de utilizatori unici care accesează lunar serviciul 4animale.ro.

"Platformă" înseamnă software-ul proprietar 4animale.ro ca serviciu care include, dar nu se limitează la SDK-uri găzduite, biblioteci, API-uri și interfețe de utilizator.

"Formular de comandă" înseamnă un document emis de 4animale.ro care specifică, printre altele și, după caz, o descriere a serviciilor, a taxelor și a oricăror alte detalii legate în mod specific de Servicii.

"Timp de nefuncționare programat" înseamnă întreținerea regulată a platformei, upgrade-uri, etc.

"Servicii" înseamnă acces la platformă și servicii, printr-un cont, care sunt comandate și/sau plătite de către client în baza unui formular de comandă și puse la dispoziție de 4animale.ro, inclusiv ghiduri de utilizare, documentație și materiale de ajutor / instruire furnizate de 4animale.ro.

"Date de utilizare" înseamnă toate datele, informațiile și statisticile colectate de 4animale.ro legate de consimțământul clientului și activitatea de date, inclusiv, fără limitare, cele referitoare la consimțământuri, trafic și stocare.

2. Servicii 4animale.ro.

Servicii. Sub rezerva termenilor și condițiilor prezentului Acord, 4animale.ro va pune la dispoziția Clientului Serviciile oferite.

Actualizări și funcționalități. Clientul recunoaște că, din când în când, 4animale.ro poate aplica actualizări la Servicii și că aceste actualizări pot duce la modificări ale aspectului și / sau funcționalității unei astfel de Platforme și Servicii. Cu excepția adăugării de produse complet noi, 4animale.ro va furniza, implementa, configura, instala, sprijini și menține la costul său orice actualizări, upgrade-uri, îmbunătățiri, îmbunătățiri, versiuni, corecții, remedieri de erori, corecții și modificări la Servicii (colectiv, "Actualizări"). 4animale.ro nu este obligat în niciun caz să își personalizeze Serviciile pentru Clienți, iar 4animale.ro nu reprezintă sau garantează că Platforma sau Serviciile sale vor fi compatibile cu sistemele Clientului.

Clientul trebuie:

 • să fie responsabil pentru respectarea de către Utilizatori autorizați a prezentului Acord;
 • să depună eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a preveni accesul neautorizat sau utilizarea platformei sau a serviciilor, inclusiv păstrarea confidențială a parolelor și a numelor de utilizator și a nepermiterea unei terțe părți să acceseze sau să utilizeze numele de utilizator, parolele sau contul de client al utilizatorilor autorizați sau Serviciile;
 • să fie singurul responsabil și responsabil pentru orice activitate desfășurată cu bună știință prin contul său de client în legătură cu Serviciile;
 • să anunțe prompt 4animale.ro dacă Clientul devine conștient sau suspectează în mod rezonabil orice încălcare a securității, inclusiv orice pierdere, furt sau divulgare neautorizată sau utilizare a numelui de utilizator, parolei sau contului Clientului (sau al oricărui Utilizator Autorizat)
 • să utilizeze sau să acceseze altfel în legătură cu utilizarea acestora de către Client, Serviciile numai în conformitate cu legile aplicabile și reglementările guvernamentale;

Clientul nu trebuie:

 • să pună la dispoziție platforma sau serviciile pentru oricine altul decât utilizatorii autorizați;
 • vindeți, tranzacționați sau transferați în alt mod platforma sau serviciile către o altă parte;
 • utilizați Serviciile pentru a stoca sau a transmite orice conținut care ar putea fi încălcator, defăimător, amenințător, dăunător sau altfel delictual sau ilegal, inclusiv orice conținut care poate încălca proprietatea intelectuală, confidențialitatea, drepturile de publicitate sau alte legi, sau trimite spam sau altele mesaje nesolicitate care încalcă legea aplicabilă; încărcați sau transmiteți de pe platformă sau servicii orice date, fișiere, software sau link care conține sau redirecționează către un virus, cal troian, vierme sau altă componentă dăunătoare;
 • încercați să faceți inginerie inversă, să decompilați, să hackerați, să dezactivați, să interferați, să dezasamblați, să modificați, să copiați, să traduceți sau să perturbați caracteristicile, funcționalitatea, integritatea sau performanța platformei sau a serviciilor (inclusiv orice mecanism utilizat pentru a restricționa sau controla funcționalitatea Platforma sau Serviciile), orice utilizare de către terți a Platformei sau a Serviciilor sau a oricăror date terțe conținute în aceasta (cu excepția măsurii în care aceste restricții sunt interzise de legea aplicabilă);
 • încercați să modificați sau să ascundeți orice marca 4animale.ro "alimentată de" fără consimțământul scris prealabil.
 • să încerce să obțină acces neautorizat la Platforma sau Servicii sau la sistemele sau rețelele conexe sau să învingă, să evite, să ocolească, să elimine, să dezactiveze sau să ocolească orice alt fel de protecție software sau mecanisme de monitorizare ale Platformei sau Serviciilor;
 • accesați platforma sau serviciile pentru a construi un produs sau un serviciu similar sau competitiv pentru platformă sau servicii;
 • să comită orice faptă sau să facă orice care ar putea: (i) în mod rezonabil să fie considerat imoral, înșelător sau obscen; (ii) să rănească, să păteze, să deterioreze sau să afecteze în alt mod negativ reputația și bunăvoința asociate cu 4animale.ro;
 • implementarea cu bună știință a 4animale.ro într-un mod care este incompatibil cu legile privind confidențialitatea datelor ale vizitatorilor site-ului (clienților) site-ului web sau utilizatorilor aplicației;
 • autorizează, asistă sau încurajează orice terță parte să facă oricare dintre cele de mai sus.

Clientul este de acord că 4animale.ro poate, cu o notificare prealabilă scrisă către Client, să suspende sau să înceteze accesul la Platforma sau Servicii pentru încălcarea acestei Secțiuni sau pentru orice practici abuzive care degradează performanța oricărui Serviciu pentru Client și / sau alți clienți 4animale.ro.

Non-exclusivitate. Clientul recunoaște că drepturile care i-au fost acordate în temeiul prezentului acord și al oricărui formular de comandă nu sunt exclusive și că nimic din acest acord sau orice formular de comandă nu va fi interpretat sau interpretat pentru a interzice sau a restricționa în vreun fel dreptul 4animale.ro de a licența, vinde sau altfel. pune la dispoziție platforma sau serviciile pentru orice terță parte.

3. Proprietatea intelectuală.

Platformă și servicii. La fel ca între Client și 4animale.ro, 4animale.ro își păstrează toate drepturile, titlurile și interesele pentru Platforma și Servicii. Nimic din nu trebuie interpretat pentru a restricționa, afecta, grevă, modifica, priva sau afecta negativ Serviciile sau oricare dintre drepturile sau interesele 4animale.ro din acestea sau orice altă proprietate intelectuală, mărci, informații, conținut, procese, metodologii, produse, bunuri, servicii, materiale sau drepturi, tangibile sau intangibile. Toate drepturile, titlul și interesul și serviciile care nu sunt acordate în mod expres în acest acord sunt rezervate de 4animale.ro.

Clientul poate oferi din când în când sugestii, comentarii sau alte feedback-uri către 4animale.ro cu privire la Servicii ("Feedback"). Feedback-ul, chiar dacă este desemnat confidențial de către client și, în pofida articolului 4 din prezentul acord, nu va crea nicio obligație de confidențialitate pentru 4animale.ro. Clientul va acorda, și prin prezenta, lui 4animale.ro o licență neexclusivă, mondială, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, fără redevențe, pentru a utiliza feedback-ul în scopul îmbunătățirii platformei sau serviciilor sale.

Politica de confidențialitate. Clientul este singurul responsabil pentru informațiile despre clienți transmise platformei. 4animale.ro poate utiliza informațiile despre clienți sau datele de utilizare pentru a furniza Serviciile, conform prevederilor și în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor. 4animale.ro nu trebuie: (a) să vândă informațiile despre clienți sau datele de utilizare; (b) să păstreze, să utilizeze sau să dezvăluie informațiile despre clienți sau datele de utilizare în orice alt scop decât cel specific îndeplinirii Serviciilor; (c) păstrează, utilizează sau dezvăluie informațiile despre clienți sau datele de utilizare în alt scop comercial decât furnizarea Serviciilor; sau (d) să păstreze, să utilizeze sau să dezvăluie informațiile despre clienți sau datele de utilizare în afara relației de afaceri directe dintre client și 4animale.ro. 4animale.ro certifică că înțelege aceste restricții și că le va respecta.

5. Informații confidențiale și cerințe de securitate.

Informații confidențiale. Fiecare parte va folosi același grad de grijă pe care îl folosește pentru a proteja confidențialitatea propriilor informații confidențiale de același tip (dar în niciun caz mai puțin decât îngrijirea rezonabilă, în concordanță cu standardele din industrie) și nu va divulga sau utiliza nicio informație confidențială (conform definiției de mai jos) a celeilalte părți în orice scop în afara sferei de aplicare a prezentului acord și fiecare parte va limita accesul la informații confidențiale la cele ale angajaților, ale contractanților și ale agenților săi sau ale afiliaților săi, care au nevoie de un astfel de acces în scopuri în conformitate cu prezentul acord și care au semnat acorduri de confidențialitate cu partea destinatară care conțin protecții nu mai puțin stricte decât cele din acest Acord, "Informații confidențiale" înseamnă toate informațiile, datele și informațiile financiare referitoare la afaceri, strategii comerciale, prețuri, personal, clienți, produse sau servicii ale fiecărei părți. Informațiile confidențiale includ (i) ofertele de sistem proprii ale fiecărei părți, inclusiv Platforma și / sau Serviciile, împreună cu documentația și planurile aferente; (ii) Parole, chei de autorizare sau coduri utilizate pentru a accesa sau opera astfel de oferte de sistem; (iii) Orice rezultate, date de utilizare sau statistici colectate prin utilizarea ofertelor de sistem; sau (iv) Orice informație comercială nepublică care este fie marcată fizic, fie identificată oral ca "confidențială" sau "proprietară". Pentru a evita îndoielile, informațiile despre clienți și datele de utilizare vor fi informațiile confidențiale ale clientului.

Informațiile confidențiale exclud orice informații care:

 • ce se află în posesia părții primitoare înainte de a o primi de la partea care dezvăluie;
 • este furnizat părții destinatare de către o terță parte, fără restricții de utilizare sau divulgare și fără încălcarea drepturilor părții care dezvăluie;
 • este sau devine în general cunoscut sau disponibil pentru public sau accesibil publicului prin nici un act sau omisiune a părții destinatarilor;
 • a fost sau este dezvoltat independent de către partea destinatară fără a face referire la informațiile confidențiale ale părții care dezvăluie.

În cazul în care partea destinatară sau orice reprezentant al părții destinatară devine obligată în mod legal (prin lege, regulă, regulament, citație sau un proces similar în instanță) să dezvăluie oricare dintre informațiile confidențiale, partea destinatară va (dacă i se permite acest lucru) ) furnizează divulgatorului o notificare cu privire la astfel de circumstanțe și va limita divulgarea la divulgarea necesară.

Cerințe de securitate. 4animale.ro a implementat măsuri de securitate tehnică și organizațională în concordanță cu standardele, practicile actuale. Cu toate acestea, 4animale.ro nu poate garanta că terțe părți neautorizate nu vor putea niciodată să învingă aceste măsuri și neagă în mod expres orice responsabilitate pentru daune, bănești sau de altă natură, rezultate din accesul neautorizat al terților la contul clientului sau utilizarea, modificarea sau divulgarea acestuia Informații sau date de utilizare, cu excepția cazului de neglijență gravă a lui 4animale.ro sau a unei abateri intenționate.

Resurse